De toernooikalender voor de jeugd bij de FSB

datum  t/m naam plaats opmerkingen deelnemers
19-okt   GP DTK Buitenpost Uitslagen 81
21-dec   GP jeugd Lasker St Annaparochie  uitslagen 53
11-jan   GP jeugd cbs De Regenboog Dokkum uitslagen 38 
25-jan   GP Hennie Collignon Leeuwarden  details  40
01-feb   GP jeugd  Damwoude details  50
22-feb  25-feb FK jeugd individueel Sneek Bogermanfestijn  
15-mrt   Finale basisscholen Buitenpost    
22-mrt   FK clubteams Leeuwarden  details 17x4=68 
05-apr   GP Jan Soeten toernooi Akkrum details volgen 75 
14-jun   Slot GP  Bolsward  voorlopige details  ?