Op 28-apr stond de laatste GP voor de jeugd op de kalender maar die kan niet doorgaan vanwege omstandigheden. De directie (Joe Hania) denkt zeker niet aan afstel maar ziet geen mogelijkheid het toernooi eerder te kunnen organiseren als in oktober.
En oktober hebben we dan als het goed is al weer twee GP's (DTK en Philidor) van het volgende seizoen achter de knopen.

 
Eeltsje (FSB-bestuur) denkt nu dat het huidige GP seizoen het beste wordt afgesloten na de GP van Mid-Fryslan en dat de GP van Sneek dan maar moet worden ingevoegd in het volgende GP-seizoen. 

Gaarne ontvangt Eeltsje (eeltsje@gmail.com) nog wel de reacties van jeugdleiders en ouders/spelers over het bovenstaande om te peilen wat zij denken dat het beste is.

 

reactie's:

Jorn Brouwer (speler) vindt het jammer dat Sneek niet door gaat, maar vindt wel dat de GP dit seizoen afgesloten zou moeten worden en  het niet zou  moeten doorschuiven naar oktober.

Wat dus betekent dat hij het eens is met jouw voorstel om de GP van  Mid-fryslân als laatste van de cyclus mee te laten tellen.


Dat is een moeilijk dilemma. zeggen (jeugdleiders) Johan vanden Berg en Froukje Oldenhof
Het is in de eerste plaats te betreuren dat zo’n G.P., die al heel lang gepland stond, op de valreep verplaatst wordt naar oktober.
Was het niet wijzer geweest van S.C. Sneek om tijdig de kennelijke onmogelijkheid van 28 april voor te leggen aan het FSB bestuur en andere verantwoordelijken/initiatiefnemers voor de Grand-Prix-cyclus?
Het is immers een gezamenlijk iets, ook al zijn de organiserende verenigingen autonoom?
We zijn het eens met Eeltsje en Jorn, dat het de voorkeur heeft om de G.P. cyclus dit seizoen af te sluiten.
(Mogelijk kan Sneek dan in het nieuwe seizoen 2 keer een G.P. organiseren)
Maar praktisch gezien geeft dit wel problemen.
De prijsuitreiking kan al niet door Mid-Fryslân geregeld worden.
Dit zou dan tijdens de eerste G.P. in Buitenpost gedaan moeten worden.
Maar wie betaalt dan de kosten voor deze extra bekers?
Zou de G.P. in Akkrum de laatste zijn, dan lijkt het mij correcter om niet 2 maar 1 slechtste resultaat van de eindstand af te trekken.
Tot zover onze gedachten hierover.