De FSB competitie


Competitiejaar 2021-2022: terug naar normaal?

We spelen een competitie met een indeling die deels gebaseerd is op verkregen rechten uit het seizoen 2019-2020 (het seizoen dat niet helemaal afgemaakt kon worden) en verder op sterkte. Daarbij is ook rekening gehouden met de wensen van sommige teams om in een lagere of hogere klasse te spelen. Als alles zonder verdere problemen verloopt kunnen we vanaf hier weer helemaal terug naar het oude systeem met promotie en degradatie. Dit jaar is nog bijzonder omdat de hoofdklasse uit 9 teams bestaat. Daaruit zullen deze keer de laagste 3 teams degraderen. De meeste andere klassen bestaan dit jaar uit 7 teams per poule. De nummers 7 (en soms 8) degraderen, behalve als er voldoende plaats blijft in de betreffende klasse.

Ter herinnering aan het verloren gegane "coronaseizoen" 2020-2021 zal een extra klok worden uitgereikt voor het team met de hoogste "performance", d.w.z. de beste prestatie boven wat verwacht wordt op grond van de ratings. De kampioenen zijn uitgezonderd - die krijgen al een klok. Dit perfomance-criterium was speciaal bedacht voor het coronaseizoen omdat toen maar een minderheid van de teams deel wilde nemen en er geen zekerheid was over een volledige realisatie van het speelschema. Uiteindelijk ging het dus helemaal niet door.

Enkele verenigingen spelen in een horecagelegenheid waar een coronatoegangsbewijs vereist is. In het competitiegidsje staat dan "QR" vermeld. In onderling overleg moet een oplossing gezocht worden voor spelers die niet over zo'n bewijs beschikken.


Opgeven basisteams. De teams zijn dit jaar per e-mail doorgegeven.Volgend jaar zal dat naar verwachting weer online kunnen.

Uitslagen doorgeven. Voor de komende bekerwedstrijden gaat dat nog per e-mail, bijvoorbeeld door een foto van het wedstrijdformulier op te sturen. Voor de reguliere competitie, die op 25 oktober van start gaat zal naar verwachting tegen die tijd een online-oplossing gevonden zijn.

Competitieleider is Henk van Dijk, competitieleider@frieseschaakbond.nl
In geval van urgente problemen is hij ook meestal bereikbaar op 06 29 38 18 46.  Alle wedstrijden en toernooien worden ook verwerkt in de wedstrijdkalender . Geef bij wijzigingen die zijn goedgekeurd door de CL dit door aan Eeltsje, hij is degene die het invoert en aanpast

Het speeltempo is 1h30 per persoon + 30 seconden per zet. Dat houdt in dat er tot het eind genoteerd moet worden. Verenigingen met een vroeg sluitingsuur van hun speelzaal krijgen ontheffing van deze regel en mogen 1h15 + 30 seconden hanteren mits dit duidelijk aan hun tegenstanders is meegedeeld. Hiermee is nog juist voldaan aan de strengste eis voor de ratingverwerking.

De bekerwedstrijden zijn opengesteld voor alle FSB-teams uit de reguliere competitie. Het uitvluggertempo na een 2-2 uitslag is voortaan 3 min per persoon + 2 seconden per zet.

Competitiegidsje (teamcaptains)

Om het zoeken naar gegevens over clublocatie, aanvangstijd, speeltempo en teamleiders (e-mailadres en telefoonnummers) te vergemakkelijken is er een gidsje gemaakt dat gedownload kan worden. Het wordt bijgewerkt als er veranderingen zijn, dus is in principe altijd up-to-date. Klik hier om het gidsje te downloaden.

Geef uw wijzigingen door aan de competitieleider en werk ook OLA bij waar dat van toepassing is.