De FSB competitie


Competitiejaar 2020-2021 heeft afwijkende regels

Nieuw is dat er groepen (klassen) zijn gevormd die zo homogeen mogelijk zijn qua sterkte. Deze klassen staan los van de verworven resultaten in het vorige speeljaar. Dit speeljaar is er geen promotie of degradatie, alleen per klasse een kampioen (zie hieronder). De artikelen 5 lid 1 t/m 4 en lid 6; 9a en 9b; 20 lid 4 van het competitiereglement komen te vervallen.

Artikel 11 wordt op enkele punten versoepeld. Dit betreft lid 4 (maximaal 2 keer invallen in een hoger team om nog in het oorspronkelijke team te mogen spelen) en lid 6 (verplichting om als basisspeler minimaal 2 maal voor het team te spelen). Er moet wel naar worden gestreefd om er zich toch zoveel mogelijk aan te houden, in verband met de homogeniteit van de klassen die anders in gevaar zou komen. Ik reken er op dat er sportief en gewetensvol mee wordt omgegaan.

Tenslotte artikel 8. Dat wordt gewijzigd in: kampioen van elke klasse wordt het team dat aan het einde van de competitie de hoogste "performance" ofwel "prestatiescore" heeft die berekend wordt als W-We. Het bereikte totaal aantal bordpunten is W, het aantal bordpunten dat verwacht wordt op grond van de actuele ratings van de betrokken spelers is We. Als een (of beide) speler(s) in een partij geen rating heeft (hebben) wordt er van uitgegaan dat beide spelers een even hoge rating hebben. Het tussenklassement op grond van de prestatiescore W-We zal na iedere wedstrijd worden bijgewerkt en gepubliceerd. De klassieke scores worden zoals vanouds weergegeven door Winstand.


 

Opgeven basisteams (is afgesloten) kan met behulp van de link die hier links staat. Voer in principe 4 spelers in. Meer mag ook, maar houd er dan wel rekening mee dat die minstens tweemaal moeten spelen (behalve voor het laagste team van een vereniging). Recent lid geworden spelers staan vaak nog niet in de lijst vermeld. Ga dan via "zoeken" naar "nieuwe speler". Wie er toch niet uitkomt stuurt mij de opstelling per e-mail. De tot nu toe gedane opgaven kunnen bekeken worden met de link Basisteams. 

Uitslagen doorgeven gaat op een soortgelijke manier als die van de basisteams. Bij niet opkomen: vul NO in en niet de naam van degene die er had moeten zitten. Recent lid geworden spelers staan vaak nog niet in de lijst vermeld. Ga dan via "zoeken" naar "nieuwe speler". Na invoeren van de naam verschijnt die dan in de linkerkolom en kan alsnog aangevinkt worden. Wie er toch niet uitkomt stuurt mij de gedetailleerde uitslag per e-mail.

Competitieleider is, Henk van Dijk, competitieleider@frieseschaakbond.nl
In geval van urgente problemen is hij ook bereikbaar op 06 29 38 18 46.  Alle wedstrijden en toernooien worden ook verwerkt in de wedstrijdkalender . Geef bij wijzigingen die zijn goedgekeurd door de CL dit door aan Eeltsje, hij is degene die het invoert en aanpast

Het speeltempo is 1h30 per persoon + 30 seconden per zet. Dat houdt in dat er tot het eind genoteerd moet worden. Verenigingen met een vroeg sluitingsuur van hun speelzaal krijgen ontheffing van deze regel en mogen 1h15 + 30 seconden hanteren mits dit duidelijk aan hun tegenstanders is meegedeeld. Hiermee is nog juist voldaan aan de strengste eis voor de ratingverwerking.

De bekerwedstrijden zijn opengesteld voor alle FSB-teams uit de reguliere competitie. Het uitvluggertempo na een 2-2 uitslag is voortaan 3 min per persoon + 2 seconden per zet.

Competitiegidsje (teamcaptains)

Om het zoeken naar gegevens over clublocatie, aanvangstijd, speeltempo en teamleiders (e-mailadres en telefoonnummers) te vergemakkelijken heb ik een gidsje gemaakt dat gedownload kan worden. Het wordt bijgewerkt als er veranderingen zijn, dus is in principe altijd up-to-date. Klik hier om het gidsje te downloaden.

Geef uw wijzigingen door aan de competitieleider en werk ook OLA bij waar dat van toepassing is.