foto Amir gevonden op de website van RIJS amir

Affiche |  Aanmeldformulier |   Deelnemerslijst  |  verslag vorige editie

AANVANG TOERNOOI : Zaterdag 18 januari 2020 om 9.45 uur in gebouw “De Kruisweg”, Haadwei 42, Damwâld.
TOERNOOI OPZET : Zeskampen(vijf partijen). Indeling op volgorde van rating. Spelers zonder rating worden op sterkte ingeschat.
SPEELTEMPO : 25 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per zet.
PRIJZEN : VVV-cadeaubonnen INLEG : Per persoon € 15,00, inclusief stamppotbuffet
AANMELDING : vóór 16 januari 2020 bij 1. Aanmeldformulier 2. B. Vroom, tel 06-4145-0658