Aankondiging                           Verslag

Deelnemers   De winnaars Johnny (hoofdklasse), Sylvia (2e klasse) en Jos (1e klasse)
Alle Vlasma
Pieter van Kammen
Wim Reijnders
Gosse Wiersma
Olaf Cliteur
Bernard Keizer
Auke vd Zee
Jan Aartsma
Jan Kloosterman
Jan Meijer
Hilbrand Visser
Pe Kooistra
Johnny Fluit
Sylvia Fluit
Douwe Tjerkstra
Riemer Sinia
Cris Jolmer Jellema
Louis Jellema.
Patrick Keizer
Pieter Rekker 
Jos Boers
Nathalie Steringa
Douwe Kuipers
Jan Odijk
Bauke Vroom
Gerben vd Heide
Kees vd Woude
 

   

Info: Districtstoernooi en FK snel 60+

Zaterdag 25 januari 2014 aanvang 10 uur

Inleg:5,00 euro

Indeling:viertallen, 1 uur per persoon per partij
Prijzen:14 rollades

Plaats:IJsherberg, Harddraversdijk 1, Dokkum

Aanmelden: Voor vrijdagavond 24 januari 18:00 uur
Inschrijving  gesloten

Prijswinnaars 2013

Hoofdklasse: Olaf Cliteur, Zandvoort
1e Klasse: Pieter van Kammen, Metslawier
2e Klasse     : Auke van der Zee, Damwoude
60+ Snelschaken: Bernard Keizer, Anjum

Aanmelding (per telefoon of mail) bij : 

Wim Reijnders 0519-840032 of wreijnders1951@hotmail.com
Douwe de Groot 06 27 47 45 77 of douwe@jgc.homeip.net   
Roland van der Veen                 rolandytsje@hotmail.com