gerben


De 50e editie van het Dokkumer schaaktoernooi, is overtuigend gewonnen door Gerben van der Heide uit Dokkum. Hij bleef ongeslagen en hoefde slechts een remise toe te staan aan Jos Boers, eveneens uit Dokkum, die derde werd. De tweede prijs ging naar Chris Drayer uit Oudega (S.) Dit roemruchte toernooi is inmiddels vernoemd naar haar grondlegger en jeugdschaakanimator wijlen Piet Hania.  De deelname was ouderwets groot: 42 schakers, onder wie opvallend veel jongeren. Zij wonnen ook de meeste prijzen. Winnaar van de reserve-hoofdgroep werd Alle van der Veen uit Drachten, vlak voor Cris J.Jellema uit Dokkum. Hier was Pieter van Kammen derde.
Overige uitslagen:
Groep C: 1. Wytze van der Zee, Sneek 2. Alle Vlasma, Dokkum 3. Luka Jovanovic, Delfzijl
Groep D: 1. René Wijnstra, Buitenpost 2. Jurjen Wedzinga , Burgum 3. Douwe Tjerkstra, Workum
Groep E: 1. Luuk Pijl, Dokkum (5uit 5!) 2. Jan de Groot ,Langezwaag 3. Cor Hania, Nijmegen / Henk Visser Leeuwarden / Markus de Boer, Dokkum
Groep F: 1. Berend Adema, Dokkum 2. Wiebe de Jong, Dokkum 3. Douwe Kuipers, Holwerd
Groep G: Pieter Cremer, Gorredijk (5uit5!) 2. Daniël Ferwerda 3. Wieger Romkes, Joure
Het officieuze snelschaakkampioenschap van Friesland voor 60+ers werd als sub-toernooi tussendoor gehouden en gewonnen door Wytze van der Zee. Hij versloeg in de finale Johan Cnossen uit Hurdegaryp. Diens plaatsgenoot Jan Meijer deed voor de 50e keer ononderbroken mee aan het Dokkumer toernooi. Hiervoor kreeg hij een oorkonde uitgereikt door toernooileider Bernard Keizer. Het traditionele toernooiprobleem, gecomponeerd door Sietze de Boer uit Burdaard, was een tweezet in de vorm van het getal vijftig. Na loting werd de bekende taart gewonnen door Henk Breimer uit Koudum.
Het subtoernooi voor de jeugd werd gewonnen door Daniël Visser, voor de jonge Thobin Gorter, beiden uit Dokkum. Derde werd Keo van der Bij uit Burdaard, ex aequo met Steijn Hoekstra uit De Falom en Enes Kasiglu uit Dokkum.

Zeven ronden rapid op zaterdag 25 februari. 
Aanvang: 9:45 uur in de IJsherberg
Directie:  Bernard Keizer 06-57752354,  bgkeizer@knid.nl   
Website en indeling: Alle Vlasma 06-51773058   a.vlasma@gmail.com  Aanvankelijk liep de inschrijving niet vlot maar is nu boven de 30

Website | inschrijven | deelnemers