Op 9-juni was het NK basisscholen in.....Gouda?
De totaaluitslag tabel |  Uitslagen van het team  |