Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap 2022

Beste deelnemers,
Komend seizoen bestaat Philidor 1847 175 jaar en dat gaan we vieren met tal van activiteiten. Op 11,12 en 13 november is er het Waling Dijkstra Weekendtoernooi in de binnenstad van Leeuwarden. Daarnaast worden er nog diverse (jeugd)activiteiten en een simultaan georganiseerd.

Vanaf 2018 heet het Fries Kampioenschap officieel het “Haije Kramer toernooi om het Fries Kampioenschap. Bij de organisatie krijgen we hulp van de familie Kramer, die het een mooi idee vond het toernooi te vernoemen naar Haije Kramer, de man die voor de ontwikkeling van het Friese schaak van grote waarde is geweest. Wij zijn de familie Kramer zeer dankbaar voor de geboden steun. Ook het FSB-bestuur zijn we erkentelijk voor de medewerking.

Na twee jaar geen Fries Kampioenschap is het hoog tijd voor een mooi FK. Door Corona is de periode waarin gespeeld wordt anders dan u gewend bent. Wij denken dat een Fries Kampioenschap een prachtige aftrap wordt van een mooi schaakseizoen!

Meer informatie over het toernooi en inschrijven als deelnemer kan op de website van het toernooi.