Geachte voorzitters van de bij de FSB aangesloten clubs. Langs deze weg vraagt het FSB-bestuur jullie aandacht voor onderstaande mail van de KNSB. De KNSB wil graag per regionale Bond 3 clubs bellen en deze clubs een aantal vragen stellen.

Dit met het oog op wat er op de verenigingen afkomt en wat voor wensen er leven. Het betreft een kleine, middelgrote en grote vereniging. Zie voor details de mail. Klein betekent minder dan 20 leden; middelgroot 20 tot en met 40 leden en groot meer dan 40 leden.

Mocht uw club hieraan mee willen werken, geef dan uw contactgegevens uiterlijk dinsdag 19 mei om 20.00 uur door aan j.hibma6@upcmail.nl 

Naar aanleiding van de aanmeldingen wordt er door ondergetekende contact met u opgenomen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

M. vr. gr. van Jan Hibma. Tel: 06-20497271. 

From: Bondsbureau KNSB

Sent: Saturday, May 16, 2020 2:21 PM

To: Bondsbureau KNSB

Subject: Verenigingen inventarisatie coronacrisis

20-20353

Aan de voorzitters van de regionale bonden

Beste voorzitter,

In het bondenoverleg van 13 mei is gesproken over een inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisis voor de schaakverenigingen in Nederland. We hebben afgesproken dat iedere regionale bond 3 verenigingen selecteert: een kleine, een middelgrote en een grote vereniging. We willen jullie ook vragen om te letten op verscheidenheid: met/zonder jeugd (jeugdclub of jeugdafdeling), uit grotere en kleinere plaatsen.

Vanuit de KNSB gaan we de inventarisatie doen via een belronde. We hadden het in het bondenoverleg over een schriftelijke enquĂȘte, maar we denken nu dat bellen handiger is. Vanuit de eerste belronde (voor 1 juni) verwachten we dat een redelijk beeld ontstaat van wat er allemaal op verenigingen afkomt en welke wensen ze hebben. Vanuit die inventarisatie zullen we een aantal speerpunten benoemen. De door jullie geselecteerde verenigingen willen we aan het eind van het seizoen en aan het begin van het volgend seizoen opnieuw bevragen.

Graag ontvangen wij uiterlijk 20 mei van jullie drie namen van verenigingsbestuurders (inclusief telefoonnummer en mailadres) uit jouw regio die wij mogen benaderen voor deze inventarisatie.

Met vriendelijke groet,

Dharma Tjiam

Directeur

www.linkedin.com/in/dharma-tjiam

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Frans Halsplein 5

2021 DL Haarlem

Tel. 023-5254025

...