Het coronavirus en de FSB-competitie (update 2)

Beste FSB-leden,

iedereen is er inmiddels van op de hoogte dat onnodige bijeenkomsten tot zeker 1 juni a.s. niet meer zijn toegestaan. Dat heeft uiteraard verregaande consequenties voor ons schaakleven. Interne competities, toernooien, en ook de teamcompetitie moeten worden uit- of afgesteld.

De KNSB heeft voor de zaterdagcompetitie besloten om de rest van het speelseizoen te schrappen. Dat betekent, op een heel enkel geval na, mits goedkeuring door de regionale bonden, geen promotie en degradatie. We gaan als het ware het afgelopen jaar nog eens overdoen, maar dan hopelijk in zijn geheel.

De FSB-competitie is al veel verder gevorderd dan die van de KNSB. In de helft van de klassen is de kampioen al bekend en in een enkel geval is ook de degradatie vrijwel beklonken. Het lijkt daarom wenselijk om een andere aanpak te kiezen dan die van de KNSB, en een manier te vinden om de niet gespeelde wedstrijden op een of andere manier in te halen. Het betreft 10 (van de 31) wedstrijden in ronde 6 plus de gehele ronde 7, met daarnaast nog de halve finale en de finale van de FSB-beker.

Hieronder volgen wat scenario's. Het bestuur zal hierover t.z.t. een beslissing nemen in samenspraak met de verenigingen.

Stel dat we na 1 juni weer kunnen opstarten. De meeste clubs zijn dan al gestopt, maar waar het wel mogelijk is kan dan al aan het inhalen worden begonnen. De maand september, zo nodig uitlopend tot begin oktober kan dan gebruikt worden om de rest in te halen. Eventueel kan gekozen worden om alleen wedstrijden te spelen die cruciaal zijn voor kampioenschap of degradatie.

Als we pas in bijvoorbeeld oktober weer mogen beginnen is er nog de mogelijkheid om de ontbrekende uitslagen te "berekenen" aan de hand van de ratings. Dat is niet erg bevredigend, maar lijkt nog steeds beter dan het KNSB-scenario. Wordt het erg veel later - laten we het niet hopen - dan maken we de competitie gewoon af en wordt die dus over een periode van twee jaar gespeeld.

We houden u op de hoogte. We hopen dat iedereen in goede gezondheid weer zo spoedig mogelijk het normale schaakleven kan voortzetten.

Henk van Dijk, namens het FSB-bestuur.