Het coronavirus en de FSB-competitie (update 5)

Beste FSB-leden,

Inmiddels is er een aantal reacties binnengekomen op het vorige bericht. Ze lopen nogal uiteen, zoals wel te verwachten. De cruciale vraag is of we in het seizoen 2020-21 een volledige competitie kunnen spelen. Dan moet bekend zijn wie in welke klasse speelt. Als inhalen in september geen mogelijkheid is, maar opstarten in oktober wel, dan kunnen we kiezen voor het KNSB-scenario: de competitie van vorig jaar overdoen, met wat kleine aanpassingen. Maar we moeten wel beseffen dat de bezwaren die tegen september bestaan zeer waarschijnlijk ook voor oktober, november etc. zullen gelden. Het nieuwe meest optimistische scenario wordt dan die van helemaal onderaan: uitsmeren van de competitie over twee jaar. Die optie heeft ook zijn voordelen: we zijn dan op een bevredigende manier klaar voor een nieuw volledig competitiejaar in oktober 2021. Maar zelfs dat scenario kan nog te optimistisch zijn.

Persoonlijk heb ik geen voorkeur voor een of ander, maar ik reken het tot mijn taak om de mogelijke scenario's te presenteren. Uiteindelijk zal ik toch op zeker moment er eentje van tot uitvoer moeten brengen die voldoende draagvlak heeft, behalve als het later dan september 2022 wordt: dan is mijn bestuurstermijn afgelopen.... Voorlopig zullen we maar afwachten hoe het zich allemaal verder ontwikkelt.

Vorig bericht.

er is eindelijk weer nieuws van KNSB-zijde over het hervatten van het wedstrijdschaak: per 1 september kan het in principe weer opgepakt worden, maar onder strikte voorwaarden en met goedkeuring door de plaatselijke overheden. Elke vereniging moet zorgen voor de juiste speelomstandigheden (anderhalve meter en zo; zie hiervoor de KNSB-site). Dan kan ook de teamcompetitie weer op gang komen. Vorig bericht (staat nog hieronder) teruglezend kunnen we inmiddels stellen dat inhalen in juni niet zal gaan, maar dat september hopelijk beschikbaar is om bijvoorbeeld de laatste ronde van de hoofdklasse te spelen en eventueel wedstrijden in de andere klassen die cruciaal zijn voor promotie of degradatie. Voor de 3 bekerwedstrijden die nog gespeeld moeten worden is er wat meer ruimte, want dat kan ook nog later in het najaar. Ik hoor graag van de teams wat hun wensen zijn over de in te halen wedstrijden, maar daarvoor is het wel interessant om te weten wat er zou gebeuren als de uitslagen van de niet gespeelde wedstrijden zouden worden berekend aan de hand van de ratings. Hier volgt een overzicht:

Hoofdklasse: E. Lasker 1 kampioen, Mid Fryslân 1 en SCL 1 degraderen; 1e klassen: Sneek 1 en Steenwijk 1 kampioen, SCL2 (slechtste nr. 7) en J.Tolsma 2 degraderen; 2e klassen: Mid Fryslân 2, Westergoo 1 en Bakkeveen 1 kampioen, DTK 3, ODI en SCL 3 degraderen; 3e klassen: DSC 2 en NEO 2 kampioen, Schaakwoude 4 promoveert ook.

Als iedereen zich hierin kan vinden kunnen we het natuurlijk zo laten, maar aarzel niet om de strijd aan te gaan waar gewenst en waar het kan! Omdat deze eventuele inhaalslag zal plaatsvinden voor de ALV moeten we dit voor de zomer in onderling overleg regelen.

Oorsponkelijk bericht.

Iedereen is er inmiddels van op de hoogte dat onnodige bijeenkomsten tot zeker 1 juni a.s. niet meer zijn toegestaan. Dat heeft uiteraard verregaande consequenties voor ons schaakleven. Interne competities, toernooien, en ook de teamcompetitie moeten worden uit- of afgesteld.

De KNSB heeft voor de zaterdagcompetitie besloten om de rest van het speelseizoen te schrappen. Dat betekent, op een heel enkel geval na geen promotie en degradatie. We gaan als het ware het afgelopen jaar nog eens overdoen, maar dan hopelijk in zijn geheel.

De FSB-competitie is al veel verder gevorderd dan die van de KNSB. In de helft van de klassen is de kampioen al bekend en in een enkel geval is ook de degradatie vrijwel beklonken. Het lijkt daarom wenselijk om een andere aanpak te kiezen dan die van de KNSB, en een manier te vinden om de niet gespeelde wedstrijden op een of andere manier in te halen. Het betreft 10 (van de 31) wedstrijden in ronde 6 plus de gehele ronde 7, met daarnaast nog de halve finale en de finale van de FSB-beker.

Hieronder volgen wat scenario's. Het bestuur zal hierover t.z.t. een beslissing nemen in samenspraak met de verenigingen.

Stel dat we na 1 juni weer kunnen opstarten. De meeste clubs zijn dan al gestopt, maar waar het wel mogelijk is kan dan al aan het inhalen worden begonnen. De maand september, zo nodig uitlopend tot begin oktober kan dan gebruikt worden om de rest in te halen. Eventueel kan gekozen worden om alleen wedstrijden te spelen die cruciaal zijn voor kampioenschap of degradatie.

Als we pas in bijvoorbeeld oktober weer mogen beginnen is er nog de mogelijkheid om de ontbrekende uitslagen te "berekenen" aan de hand van de ratings. Dat is niet erg bevredigend, maar lijkt nog steeds beter dan het KNSB-scenario. Wordt het erg veel later - laten we het niet hopen - dan maken we de competitie gewoon af en wordt die dus over een periode van twee jaar gespeeld.

We houden u op de hoogte. We hopen dat iedereen in goede gezondheid weer zo spoedig mogelijk het normale schaakleven kan voortzetten.

Henk van Dijk, namens het FSB-bestuur.