In het kader van FSB 2.0 ondersteunt de FSB activiteiten die gericht zijn op jeugdbeleid van bij de FSB aangesloten verenigingen. Daarnaast gaat de FSB ook initiatieven van derden ondersteunen die eveneens gericht zijn op ontwikkeling van de jeugd.

Nieuwe jeugdbeleidsplannen zijn van harte welkom. Graag in het verzoek kort uitleggen wat de doelstellingen zijn en een financieel plaatje toevoegen. De plannen kunnen worden gestuurd naar de penningmeester van de FSB: sieboltvisser@upcmail.nl. Na bespreking in het FSB-bestuur volgt er een reactie.