Is het noodzakelijk dat je de spelregels goed kent? Volgens de FIDE wel als je IA wilt worden.

Hieronder vier gevallen waarbij een arbiter nodig was:

1. Een speler (zwart) beklaagt zich erover dat zijn tegenstander (wit) de zetten niet noteert. Wat bleek? Wit beantwoordt eerst de zet van zwart door zelf een zet te doen en noteert daarna zowel de zwarte als de witte zet. En dat mag. Want je mag een halve zet achterlopen met noteren. De klacht is dus afgewezen.

2. Een speler gaat naar de wc terwijl hij aan zet is. Zijn tegenstander komt hierover klagen. Normaal gesproken terecht, want je mag de zaal niet verlaten als je aan zet bent. Maar in dit geval had de speler met hoge nood toestemming gevraagd en gekregen. Ook deze klacht is dus afgewezen.

3. De vlag van zwart is gevallen en de wit-speler zegt dat zwart nog geen veertig zetten heeft gedaan. Zwart zegt dat wit een zet is vergeten te noteren en dat hij wel veertig zetten heeft gedaan. Met beide spelers naar een plek waar andere spelers niet gestoord worden en vervolgens reconstrueren. En inderdaad, wit heeft een zwarte en een witte zet niet genoteerd. Weer terug naar het bord en doorspelen.

4. Een remiseclaim (van zwart) wegens drie keer dezelfde stelling. Eerst controleren of er correct geclaimd is (dat is zo), dan de tegenstander vragen of hij het remiseaanbod accepteert - want een remiseclaim is ook een remiseaanbod - (hij weigert het aanbod) en dan op een ander bord reconstrueren. De claim is afgewezen (zie https://chessfestival.nl/driemaal-dezelfde-stelling/). De klok van wit bijstellen en spelen maar weer.

Heel gevarieerd dus en dan is het ook terecht dat de FIDE van een arbiter eist dat deze over een grondige kennis van de regels beschikt.