We hebben het afgelopen jaar met een nieuw competitiesysteem gewerkt met als voornaamste wijziging de overgang naar uitsluitend viertallen, maar ook een verruiming van de bekerdeelname, een verandering van het speeltempo en een hervorming van de gezamenlijke slotronde. Een enquête onder de 68 teamleiders, met een respons van 75%, gaf aan dat die hervormingen over het algemeen goed zijn bevallen.

Het belangrijkste punt, het spelen met alleen nog viertallen, leverde een score op van 71% tevredenheid en 12% ontevredenheid terwijl 18% er neutraal tegenover stond. Een nadere analyse van deze uitslag, aan de hand van de bijgeleverde commentaren, wees uit dat het vooral een kwestie is van groepen mensen die gewend zijn samen te spelen en dat het enige tijd vergt om deze "sociale structuren" om te bouwen. Een ook meerdere keren genoemd punt was dat beslissingen op matchniveau met 4 spelers eerder op avond vallen dan bij 8 spelers. Ik weet niet of dat echt zo is, maar uiteraard is de invloed per speler nu hoger en is ook het teamresultaat meer aan toeval onderhevig. Dat lijkt me vooral een kwestie van wennen.

Voor de grotere verenigingen is het gezamenlijk thuisspelen van twee of meer teams een belangrijke optie om de interne clubcompetitie niet te veel te verstoren en niet te veel arbiters in te hoeven schakelen.

Het huidige systeem telt nu meer teams die daardoor, met name in de lagere klassen, beter regionaal zijn te groeperen. Verscheidene teams vinden het beperken van de reisafstand belangrijk maar het heeft wel een keerzijde. De piramidale opbouw met onderin meer  parallelle poules maakt dat daar de sterkteverschillen soms wat groot zijn. In de vorige opzet besloegen de viertallenklassen (de 3e en de 4e klasse) beide het gehele FSB-gebied maar waren de krachtsverschillen wat kleiner. Toch zullen er altijd wel enkele teams zijn die, in welk systeem ook, weinig overwinningen kunnen bijschrijven...

De wijziging van het speeltempo is goed ontvangen al maakten enkele verenigingen zich zorgen over de mogelijkheid van "zeeslangen" die tot na hun sluitingsuur dreigen voort te duren. Ik weet niet of er in de praktijk dergelijke gevallen geweest zijn.

Niemand vond de uitbreiding van de bekercompetitie een verslechtering. Het spelen van slotrondes per poule op de clubavonden werd ook in het algemeen wel gewaardeerd, zeker in vergelijking met de zaterdagse massabijeenkomsten die we de laatste jaren in de promotie- en 1e klassen hadden. Wel moet ook nu worden gelet op de kwaliteit van de speelomstandigheden. Voor kleinere verenigingen is het niet altijd vanzelfsprekend om 12 of 16 partijen goed te huisvesten.

De wijziging van ons competitiesysteem had als aanleiding de hervorming op nationaal niveau: het loskoppelen van de KNSB-competitie en die van de regionale bonden. De KNSB hanteert een proefperiode van 2 jaar, waarna het oude systeem eventueel hersteld zou kunnen worden. Tot nu toe lijkt de hervorming een succes zodat die hoogstwaarschijnlijk permanent zal worden. Ook het FSB-bestuur zal uiteraard de ervaringen met de nieuwe opzet kritisch volgen en zo nodig met aanpassingen komen aan het einde van deze proefperiode. Maar gezien de enquêteresultaten lijkt ook onze hervorming een succes te worden!