Ik heb de indruk gekregen dat er iets behoorlijk is misgegaan met de gegevens in OLA zoals die (ook) op deze website staan onder "Info" en dan "FSB-clubfunctionarissen". Vermoedelijk is er op zeker moment een oudere reserveversie gebruikt toen er iets zoek was. Zoiets is afgelopen najaar ook met de gegevens van de KNSB-competitie gebeurd.

Willen alle clubsecretarissen hier nog even aandacht aan schenken? Trouwens, wie zeker wil zijn over de juistheid van de gegevens van de teamleiders kan beter even in het Competitiegidsje kijken. Vanaf de pagina "Competitie" kan het gedownload worden. De e-mailadressen kunnen direct vanuit het gidsje worden aangeklikt.