De nieuwe versies van de reglementen, zoals vastgesteld op de ALV van 19 september 2018, staan nu op deze site onder "Documenten". Een exemplaar van het competitiereglement dient, samen met de spelregels van de FIDE, tijdens de wedstrijden in de speelzaal aanwezig te zijn. Bij bekerwedstrijden bovendien het bekerreglement.

Het speeltempo in de FSB-competitie is voortaan 1h30 per persoon + 30 seconden per zet. Dit houdt in dat er tot het eind genoteerd moet worden. Verenigingen met een vroeg sluitingsuur van hun speelzaal krijgen ontheffing van deze regel en mogen 1h15 + 30 seconden hanteren mits dit duidelijk aan hun tegenstanders is meegedeeld. Hiermee is nog juist voldaan aan de strengste eis voor de ratingverwerking.

Op de ALV is geloot voor de bekerwedstrijden na een stemming over de opzet van het bekersysteem. Er is besloten dat ieder team uit de reguliere FSB-competitie ook als bekerteam mag functioneren. Veel verenigingen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en hebben 2 of 3 teams ingeschreven. Het totaal is toevallig op 32 uitgekomen, zodat er meteen een volledige eerste ronde gespeeld kan worden. Dankzij het exponentiële karakter van het afvalsysteem worden er evenveel ronden gespeeld als in het verleden, nl. 5. De bekerteams zijn in principe identiek aan de reguliere teams met hetzelfde volgnummer. Er hoeven daarom niet opnieuw basisteams te worden opgegeven. Het snelschaaktempo na een 2-2 uitslag is veranderd in 3 min. per persoon + 2 sec. per zet.