Bij de Drachtster Schaakclub overleed Rieteke Otten, zij was trouw lid die elke clubavond van het laatste seizoen nog aanwezig was.
In Sneek overleed Gatze Tjalsma, hij kon vanwege een longziekte  vanaf 2006 de clubavonden van Westergoo niet meer bezoeken en bedankte destijds ook als lid