Onder leiding van diplomaconsult Egbert Bergsma uit Franeker waren er op donderdag 19 april 24 leerlingen op de Bonifatiusschool die examen deden in de stappen 1 t/m 3.

Stap 1

Deze groep van Frank van Bolhuis had 11 deelnemers en ze slaagden allemaal en het laagste cijfer was een 6 en het hoogste cijfer een 9.

Stap 2

Bernard Keizer is de stuwende kracht achter deze groep en van de 9 deelnemers waren er 4 die geen voldoende haalden en spijtig genoeg geen diploma kregen en het laagste cijfer was een 6,5 en ook hier het hoogste cijfer een 9.

Stap 3

4 leerlingen deden hierin examen en onder leiding van Jos Boers hadden ze 3 weken eerder een proefexamen gemaakt en daar waren ze allemaal voor gezakt. Met hulp van hun ouders gingen ze thuis nog vol aan de bak en het resultaat was dat ze allevier met vlag en wimpel slaagden. Het laagste cijfer was een 8 en het hoogste cijfer een 10; dit werd behaald door 3-voudig kampioen Berend Adema.

Op 31 augustus a.s. komen de drie jeugdleiders weer bijeen om de werkwijze voor volgend seizoen te bespreken en de toekomst ziet er voorlopig rooskleurig uit.