Naar aanleiding van de besluiten die genomen zijn op de ALV van september 2017 zijn er nieuwe versies gemaakt van het competitiereglement en het bekerreglement. Ze zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV van a.s. september, maar de concepten zijn vanaf nu ter inzage (zie op deze site onder Documenten/Reglementen).

Het competitiereglement is aangepast aan de toekomstige situatie met uitsluitend viertallen. Bekijk als u dat wilt het concept nauwgezet en met kritische blik. Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom (zie ook hieronder). Er zijn behalve de opbouw van de competitie niet veel belangrijke veranderingen. Wel is de invallersregeling wat aangescherpt om te voorkomen dat spelers die normaal alleen KNSB spelen, en dus niet in een FSB-basisteam staan opgesteld, in te lage teams kunnen invallen die niet bij hun rating passen. En de gezamenlijke slotronde komt per poule op een doordeweekse avond (door de FSB georganiseerd voor de hoofdklasse, facultatief voor alle andere poules).

Zoals besloten gaan we komend seizoen starten met teams die zich plaatsen via de huidige competitie (bekend op 25 april) aangevuld met teams geplaatst op grond van hun gemiddelde rating. Dat zullen in de hoogste klassen met name teams van de huidige KNSB-clubs zijn waarvan een aantal spelers voortaan ook regionaal wil gaan uitkomen. Deze clubs zal binnenkort gevraagd worden hierover informatie te verschaffen.

Voorafgaand aan de officiële uiterste aanmeldingsdatum van de teams (20 september) zal gevraagd worden naar de wensen omtrent de speeldata. Er zijn soms data die voor speciale gelegenheden geserveerd zijn, maar belangrijker nog is de eventuele wens om thuiswedstrijden van bepaalde teams zoveel mogelijk te combineren. Bijvoorbeeld opeenvolgende teams, of juist (in verband met invalmogelijkheden) de even genummerde en oneven genummerde teams samen.

Het bekerreglement is wat fundamenteler gewijzigd. Overlap met het competitiereglement is verwijderd en daar wordt nu naar verwezen. Ook hier is de invallersregeling aangescherpt. De bedoeling is om deze competitie zoveel mogelijk te beperken tot de deelname van basisteamspelers uit de reguliere competitie (dus geen sterkere KNSB-spelers die verder niet regionaal willen spelen).

Er wordt aan de ALV een extra keuzemogelijkheid voorgelegd. Nu is er één bekerteam per vereniging, maar een alternatief is om elk team van de reguliere FSB-competitie de mogelijkheid te geven om mee te bekeren. Deze twee mogelijkheden staan op resp. gele en blauwe achtergrond weergegeven.

Hebt u vragen die van algemeen belang zijn, dan zal ik die af en toe hieronder bijplaatsen met mijn antwoord.