Op loopafstand van de locatie waar de laatste 2 ronden van het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee worden afgewerkt, worden het komend weekend weer twee oploswedstrijden gehouden. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven!

Data en wetenswaardigheden van de twee wedstrijden die tezamen het Oplosweekend Wijk aan Zee 2018 vormen:

-zaterdag 27 januari:
'ARVES Oploswedstrijd 2018 tijdens Tata Steel Schaaktoernooi', een wedstrijd waarbij de opgaven uitsluitend bestaan uit studies (stellingen met de opdracht 'wit wint' of 'wit maakt remise'), naast ARVES (vereniging van studie-liefhebbers) is Yochanan Afek, de in Amsterdam wonende Israëlische grootmeester in de compositie, betrokken bij organisatie van deze wedstrijd. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Registratie vanaf 10.15, aanvang wedstrijd 11.15 uur.

Zie voor verdere details op Schaaksite, https://www.schaaksite.nl/2017/12/23/arves-oploswedstrijd-2018-tijdens-tata-steel-schaaktoernooi/ .

-zondag 28 januari:
'ISC locatie Wijk aan Zee', onderdeel van de International Solving Contest, die in WaZ onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden (NBvS) plaatsvindt. De ISC in zijn geheel wordt op meerdere plekken op de aardbol tegelijkertijd gehouden, en valt vaak samen met de laatste ronde van het Tata Steel toernooi. In 2017 deden meer dan 500 oplossers mee aan de ISC. Op de dag zelf wordt per locatie een klassement opgemaakt, de volledige uitslag van het gehele ISC volgt iets later.

Voor categorie 1 (ervaren oplossers) zijn er twee sessies, met in beide 2 uur beschikbaar voor het oplossen van een tweezet, driezet, meerzet, studie, helpmat en zelfmat.
Voor categorie 2 (minder ervaren oplossers) eveneens twee sessies met 2 uur beschikbaar voor het oplossen van 2 tweezetten, een driezet, meerzet en studie en verder in de ene ronde een helpmat en in de andere een zelfmat.
Voor categorie 3 (jeugd, geboren na 31 december 2004) gaat het in één sessie (aanvang 14 uur) waarin maximaal 2 uur beschikbaar is voor het oplossen van: 4 tweezetten, een driezet en een studie.

Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Registratie vanaf 10.45, aanvang wedstrijd 11 uur.

Zie voor verdere details op de site van de NBvS, http://probleemblad.nl/index.php/laatste-nieuws/698-internationale-oploswedstrijd-in-wijk-aan-zee .

Er is niet veel fantasie voor nodig om vast te stellen dat het Oplosweekend Wijk aan Zee velen de kans biedt om eens op de wenken te worden bediend.
Wat te denken bijvoorbeeld van de oplosser, die nu toch eindelijk wel eens wil weten hoe het er eigenlijk aan toe gaat, op zo'n 'schaaktoernooi' als dat bij Tata, of wat van de schaaktoernooibezoeker die, naast al dat getuur op monitoren, op de dag van het bezoek ook wel graag nog wat om handen wil hebben, misschien zelfs gezondheidsproblemen ondervindt omdat bevrediging van de behoefte zelf de stukken in de knuisten te voelen bij het toernooibezoek vaak ondersneeuwt. Naast deze alledaagse kunnen natuurlijk legio minder voor de hand liggende situaties spelen die aankoop van een weekendretour Wijk aan Zee rechtvaardigen.

Bij de eigenlijk overbodige opmerking dat het weekend een uitgelezen mogelijkheid biedt om 'het een en ander te combineren', wil ik graag ook opmerken dat een combinatie niet verplicht is. Wie aan het ene oplostoernooi meedoet hoeft niet aan het andere mee te doen, en of de deelnemers het schaaktoernooi wel bezoeken wordt niet gecontroleerd.

Zoals gezegd is opgave voor de toernooien nog wel mogelijk, zelfs tot aan de laatste dag voor het toernooi. Mensen die vlak voor toernooiaanvang spontaan binnen komen wandelen met het doel om deel te nemen geef ik ook nog wel een kansje in hun opzet te slagen, in verband met mogelijke zaalcapaciteitsproblematiek wordt een bereidheid om onmiddellijk spontaan weer naar buiten te wandelen in die gevallen wel geapprecieerd.

Voor een meer gedetailleerdere impressie van de twee oploswedstrijden verwijs ik graag naar mijn artikel in het KNSB-bondsblad Schaakmagazine, No. 1 (februari, blz. 24, 25) van vorig jaar.

Met vriendelijke groet,
Dolf Wissman