DSC JURJEN TOLSMA gaat Stiens verlaten, na 56 jaar in Stiens gezeten te
hebben gaan we verhuizen naar Britsum en wel in het Dorpshuis BRITSENBURGH
MENNO VAN COEHOORNWEI 16A 9055 MC telefoon 058-2574357. We blijven wel op
de donderdagavond en de begintijd is 19:30 uur en de eindtijd 23:30 uur
Dus de FSB clubs, die bij ons komen, worden daar vanaf 1 december 2017
verwacht.                                                       

Gerrit Antoon Torensma