De nieuwe locatie van NEO is Schoolstraat 83 - 9251 EB Burgum tel: 0511-461334ingang aan de Freerk Bosgraafstraat

Het betreft het landgoed Glinstra-state dat onlangs door de gemeente is aangekocht met de bedoeling er een buurtcentrum van te maken