Op dit Nederlands kampioenschap in Roosendaal kwamen ook onze pupillen in actie.

Ze hadden zich onlangs geplaatst via de pupillendag in Drachten. Er moest nog een barrage worden gespeeld tussen Ruurd en Harm-Jan welke in het voordeel van de laatste lijkt beslist gezien hij op de deelnemerslijst stond.
Bij de F-categorie scoorde Harm-Jan Kootstra uit Beetsterzwaag 4,5 uit 7 en eindigde op een gedeelde 10-12e plaats. Sjouke Dijkstra uit Beetsterzwaag scoorde 3 uit 7. Robin de Leeuw uit Scharnegoutum scoorde 2 punten.
In de G-categorie scoorden Arjen Meijer uit Gorredijk, 3,5 uit 7  en Wytske Duyff uit Damwoude 3 uit 7.
In de H-categorie scoorde Sake Algra uit Itens 4 uit 7, goed voor een gedeelde 10-15e plaats
Er werden veel foto's gemaakt

In 2008 en 2009 werden hier 4 titels veroverd door Anna-Maja Kazarian en in 2004 eenmaal door Nick Bijlsma getuige de eregalerij

Froukje Oldenhof (de mem van Harm-Jan) doet uitvoerig verslag:

Er waren dit jaar 4 debutanten Sake, Arjen, Robin en Sjouke.  Wytske die er voor de 2de keer bij was en Harm Jan die zijn 4de en laatste speelde. Er waren veel live borden maar ze lieten zich niet van de wijs brengen met de wetenschap dat iedereen thuis de partijen mee kon volgen.Er werd per groep in aparte lokalen gespeeld. De live borden ( in totaal 30  : 14 x F, 10 x G en 6 x H) stonden in 1 lokaal opgesteld. De ouders konden de kinderen achter het bord brengen maar moesten voor aanvang van de ronde de lokalen verlaten. Waarbij het eerste gedeelte van de gang tot stiltegebied verklaard was. Er waren veel vrijwilligers aanwezig om de kinderen met raad en daad bij te staan, allen herkenbaar aan een oranje t-shirt. Zowel de vrijwilligers als de kinderen hadden een naamsticker op hun shirt. Ook aan de begeleidende ouders en anderen was gedacht, ruime aula en meerdere lokalen en hoekjes om rustig bij te komen.
Al met al was het een zeer goed georganiseerd toernooi waarbij de schaakomstandigheden zo optimaal mogelijk waren. ( zelfs het weer werkte mee, druilerige regen kwam gestaag van boven. Buitenspelen was geen optie, prima schaakweer.)
In de H groep speelde Sake Algra, hij speelde rustig zijn partijen en werkte zich op zo rond de 10e plaats, stond de voorlaatste ronde zelfs 7de.  Met 4 pt uiteindelijk keurig 11e geworden ,  met enthousiaste ondersteuning van de gehele familie. Er deden in deze groep 30 kinderen mee.Hier deed vanuit de FSB geen meisje mee.
In de G groep speelde Arjen Meijer, in feite nog maar vrij kort aan het schaken maar dit bracht hem niet van de wijs. Hij starte voortvarend met 1 1/2  uit 2. Daarna echter 3 verliespartijen. Hij bleef moed houden en de laatste 2 rondes wist hij om te zetten in winst wat hem uiteindelijk verdienstelijk op de 19e plaats deed eindigen van de in totaal 40 deelnemers.Wytske Duyf had ook de familie mee, 's morgens vroeg om 6.30 vanuit huis vertrokken om zo op tijd in Roosendaal te zijn. Wytske zat vrolijk achter het bord, had soms ook een mooie stelling op het bord, maar om dan de partij af te maken is op dit nivo nog wel lastig. Aan het eind van het toernooi wist ze gelukkig toch nog enkele punten bij elkaar te vergaren en zo eindigde ze met 3 uit 7.In de F groep waren er 3 FSB deelnemers van de in totaal 50 kinderen die mee mochten doen.bij de F-jes. Na een barrage had Harm Jan Kootstra zich geplaatst, maar de bond had alsnog de FSB een 2de startplek toebedeeld, Zo kon de friese kampioen Sjouke Dijkstra ook zijn tas pakken om naar Brabant af te reizen. Voor Sjouke die zich als doel gesteld had om in ieder geval 1 punt te halen kon hij dit na de 1e ronde al bijstellen. Het punt was reeds behaald. Met 3 uit 7 en uiteindelijk een 33e plaats heel netjes gedaan.Robin de Leeuw was net als Sjouke ook voor de 1e keer aanwezig. Ze haalde uiteindelijk 2 punten. Ze zich niet van de wijs liet brengen door de zware tegenstand, ze bleef  positief gestemd en weer schaakervaring rijker.Harm Jan Kootstra was met zijn 8 jaar de meest ervaren van de friezen, het was zijn 4de pupillendag deelname en in totaal zijn 10e NK . Met uiteindelijk 2 verliespartijen tegen oa de latere gedeeld eerste en 1 remise  eindigde hij op een gedegen 11e plaats met 4,5 uit 7.Al met al hebben deze friese kinderen een fijne schaakdag gehad, waarbij zelfs voor een aantal er een nacht van huis aan vooraf ging  ivm de reisafstand.De komende 2 jaren wordt ook op deze zelfde locatie de pupillendag gehouden. De lange reis is het zeker waard geweest als je de positieve geluiden van de verschillende deelnemers achteraf hoort.