Zaterdag 17 juni jl. heeft de bondsraad van de KNSB ingestemd met het voorstel voor een pilot
voor een KNSB-competitie 4e klasse. Het voorstel hiertoe werd door vrijwel alle bonden
- ook de FSB - gesteund. Deze pilot geldt voor twee jaar en gaat in met ingang
van het seizoen 2018-2019. Het is wellicht goed om te weten dat voor deze competitie vrije
inschrijving geldt.

Omdat de KNSB al in de loop van het najaar van 2017 een inschatting wil kunnen maken
van de aantallen te verwachten teams, is het van belang dat de FSB-clubs zich de komende maanden
buigen over de vraag of ze een (of meer) teams voor de KNSB-competitie zullen inschrijven.

Op de jaarvergadering van de FSB op 20 september zullen deze competitie en de gevolgen ervan voor de
FSB-competitie een belangrijk agendapunt vormen.

Namens het FSB-bestuur,

Auke van der Heide, voorzitter
Bas van der Zwaag, secretaris