Nu inmiddels de KNSB-competitie ook is afgelopen, maken we de balans op van het seizoen 2016-2017 van de FSB-competitie en werpen we een blik vooruit. Door degradatie van één team uit de KNSB blijven we een promotieklasse houden van 8 teams: Philidor 3 vertrekt naar de KNSB en WES komt terug. Degradatie uit de KNSB kan vervelende consequenties hebben zoals we gezien hebben in het geval van DTK dat zijn 2e achttal heeft moeten afslanken tot viertal terwijl hun 1e team is doorgedegradeerd naar de 1e klasse. Ook WES zal het moeilijk krijgen om zijn zo succesvolle 2e achttal als zodanig te handhaven. Dit alles door een pervers trekje in ons huidige systeem: de ruime dispensatieregeling. Sterke spelers van andere clubs trekken gemakkelijk naar de KNSB-clubs want kunnen voor hun 'eigen' club FSB blijven spelen, maar vertrekken noodgedwongen weer bij hun gastclub als die uit KNSB degradeert. Mocht in 2018 het nieuwe competitiesysteem worden ingevoerd met gescheiden nationale en regionale competities dan zal dit probleem de wereld uit zijn.

De transitie van het huidige competitiesysteem naar twee volledige 1e klassen van acht teams lijkt komend seizoen te worden voltooid. Probleem is wel dat er geleidelijk minder teams komen zodat de totale tweede klasse mogelijk nog maar 6 teams zal tellen. Ook hier lijkt een rigoureuze herziening van het systeem wenselijk. De instroom van KNSB-spelers die ook regionaal willen spelen zal de FSB-competitie zowel kwalitatief als kwantitatief versterken. Bovendien zal een piramidaal systeem van viertallen meer souplesse opleveren in de vorming van parallelle, regionaal gespreide, klassen in de lagere regionen.

Veel teams hebben hun promotie of degradatie van vorig jaar weer ongedaan gemaakt. WES is al genoemd, maar ook Westergoo, Schaakwoude 3 en Rijs zagen hun stapje omhoog weer teniet gedaan (al zijn de laatste twee in die volgorde kandidaat voor behoud van een plaats in de 1e klasse als er teams zich terugtrekken). Daarentegen wisten F-Pion, Steenwijk, J. Tolsma en DSC de omgekeerde weg ook meteen te vinden.

Als in 2018 het nieuwe competitiesysteem inderdaad wordt ingevoerd zal 2017-2018 een overgangsjaar worden met een aangepaste promotie-degradatieregeling. Er moeten voor het seizoen 2018-2019 met name enkele plaatsen gereserveerd worden voor teams met huidige KNSB-spelers die ook regionaal willen gaan spelen terwijl hun vereniging geen team(s) heeft in de hoogste klasse(n). Dergelijke teams zullen dan op grond van hun gemiddelde rating in de hogere klassen geplaatst worden.

 

Promotieklasse: Philidor 3 kampioen en promoveert naar de 3e klasse KNSB. DTK en Westergoo degraderen.

Klasse 1A: F-Pion kampioen en promoveert, Schaakwoude 3 degradeert.

Klasse 1B: Steenwijk kampioen en promoveert, Rijs degradeert.

Klasse 2A: J. Tolsma kampioen en promoveert. Ook SCL2 en DSC Drachten gaan naar de 1e klasse.

Klasse 2B: WES 2 kampioen en promoveert. Ook Lemmer promoveert.

Klasse 3: BOB kampioen, F-Pion 2 degradeert.

Klasse 4: Donger 3 kampioen en promoveert. Bakkeveen 2 wedstrijdpunten in mindering wegens overtreding van artikel 11 lid 6 van het competitiereglement. Dit heeft geen gevolgen voor de volgorde in de eindstand.

Bekerwinnaar: Philidor.