Jelle Broer was een trouw lid bij SC Heerenveen maar dat was hij daarvoor ook bij Westergoo.

Om deze reden schreef HarmJan Dijkstra een memoriam op de Westergoosite