Jelle Broer overleden

Jelle Broer was een trouw lid bij SC Heerenveen maar dat was hij daarvoor ook bij Westergoo.

Om deze reden schreef HarmJan Dijkstra een memoriam op de Westergoosite