(Van Joe Hania)
Zaterdag 8 april vond het FSB kampioenschap plaats voor basisscholen. Voor het eerst in de schoolschaakhistorie pakte een Leeuwarder basisschool de titel. Deze school, De Sprong met de broers Torensma, speelde de laatste ronde 2-2 en wist met enige overmacht alle andere 5 wedstrijden te winnen. De Paedwizer uit Beetsterzwaag, altijd in de top 5, eindigde deze keer met een matchpunt minder als tweede en De Striepe uit Oldeholtpade werd derde. Tweevoudig kampioen Steve Jobsschool uit Sneek kon met drie invallers absoluut geen potten breken en eindigde op een gedeelde 8e plaats.
1e prijs
Hier de eindstand.
1 De Sprong Leeuwarden 11 21
2 De Paedwizer Beetsterzwaag 10 16
3 De Striepe Oldeholtpade 9 17
4 Het Palet Leeuwarden 7 15
5 OBS Tuindorp Wolvega 7 13
6 Flambou / Trimbeets Gorredijk 7 12,5
7 Matthijsje Oosterstreek 6 13,5
8 Bonifatiusschool Dokkum 5 10
9 De Riemsloot Appelscha 5 8,5
10 Steve Jobsschool Sneek 5 8
11 CBS Betrouwen Bakkeveen 3 11,5
12 OBS Akkrum Akkrum 3 8
13 OBS 't Holtpad Nijeholtpade 3 6,5
14 ds Hasperschool Akkrum 3 6


De voorronden zijn inmiddels voorbij en toernooi directeur Migchiel de Jong heeft inmiddels de locatie ook vastgelegd van de finale.
Dat is het wijkgebouw Bilgaard en de speeldatum is 8 april. Er is lang en veel gekeken naar een andere datum omdat  op 8 april ook de gezamenlijke slotronde van de FSB is in zalen Priyas.

De volgende teams doen mee aan het BSK van Friesland:
OBS uit Akkrum, Hasperschool uit Akkrum, De Paedwizer uit Beeststerzwaag, Flambou/Trimbeets uit Gorredijk, CBS Betrouwen uit Bakkeveen, Rkbs Bonifatiusschool uit Dokkum, Steve Jobs school uit Sneek, Rkbs de Sprong uit Leeuwarden, het Palet uit Leeuwarden, OBS Tuindorp uit Wolvega, OBS de Striepe uit Oldeholtpade, OBS 't Holtpad uit Nijeholtpade, Matthijsje uit Oosterstreek en OBS de Riemsloot uit Appelscha.

Dit zijn 14 teams. Jullie zijn van harte welkom aanstaande zaterdag 8 april in wijkgebouw Bilgaard: De Hooidollen 17, 8918 HV te Leeuwarden.
telefoon: 058 266 3327.

Aanvang is 13:00 uur, inschrijven vanaf 12:30 uur.
Het inschrijfgeld per team is 15 euro. Hiervoor krijgt het team en de teamleider een gratis consumptie.
We spelen 6 ronden Zwitsers met 20 minuten per persoon per partij. Dit betekent dat we geen pauze inlassen en om 17:00 uur de prijsuitreiking kunnen houden. Verder nog een verzoek aan alle teamleiders om een lijst met namen van teamleden met bordvolgorde toe te zenden.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag! Als ik iemand vergeten ben in de adresregel van de e-mail dan hoor ik dat ook graag.