Met een opkomst van 10 verenigingen met in totaal 13 afgevaardigen is er gisteren een overleg geweest in Leeuwarden.

De avond stond onder leiding van de voorzitter van de FSB Auke vd Heide en de notulen werden gemaakt door Jos Boers.

Na 2,5 uur vergaderen zijn er goede afspraken gemaakt over kampioenschappen die georganiseerd gaan worden en elke aanwezige vereniging gaat daar zijn steentje aan bijdragen.

Mochten er nog andere verenigingen zijn die mee willen organiseren dan graag een mail naar mij of Eeltsje Boomsma.