voorbeelden plannen ledenwerving Alle Friese Schakers Aan Zet

 door Siebolt Visser

Plan Drachtster Schaakclub

1) Schaakles geven op één ( nog te bepalen ) basisschool.

2) Eén of twee leden van gaan eerst (onbezoldigd ) Stap 1 verzorgen, waarna een externe docent verder gaat met Stap 2: bijvoorbeeld IM Migchiel de Jong. De bedoeling is voor Stap 2 tien lessen van 1,5 uur te geven. Contributie is niet begroot, maar de leerlingen moeten er wel aan bijdragen. Haalt het vrijblijvende karakter er vanaf.

Kosten

Lessen                                   :  10 x 1,5 uur x €25,-             € 375,-

Eventuele reiskosten docent:  10 x € 15,-                          € 150,-

                                                                                            -----------

                                                                                             € 525,-

Baten

Contributie                            : 20 x € 10,-                           € 200,-

20 leerlingen en € 10,-

eigen bijdrage

                                                            

Exploitatieresultaat            :                                             € 325,- negatief

Het negatief exploitatieresultaat van dit voorbeeld wordt bij de FSB gedeclareerd.

Voor dit plan is Chessity goed inzetbaar zowel bij de schaakvereniging als op de basisschool. De kosten hiervan kunnen in (deels) in de plaats komen van een externe docent.

Plan Mid Fryslân

Voor jonge kinderen (5-8 jaar) is schaken op de maandagavond vaak te laat. Jeugd begint daarom vaak te oud met schaken en haalt niet hetzelfde niveau als de leidende schaakclubs. Sinds vorig jaar zijn basisscholen overgegaan op een continurooster en komen de kinderen elke dag om 14.00 uur uit. Werkende ouders stallen hun kinderen vaak bij de BSO.

Het idee is daarom ontstaan om schaakles (Stap 1 en Stap 2) te gaan geven bij de BSO op een middag na schooltijd. De schaaklessen moeten ook toegankelijk zijn voor kinderen die niet bij de BSO zitten. Schaakles is alleen in de maanden september t/m april gelijk aan het schaakseizoen, en alleen in weken dat er school is, dus niet in vakanties. Het gaat om 30 middagen per jaar.

Docenten krijgen een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur. De jeugdcontributie bedraagt gemiddeld bij de Friese verenigingen € 40,-.

Na dit programma doen de leden voor Stap 3 en verder mee bij de schaakvereniging.

Kosten

Lessen                                                   : 30 x 2 uur x 2 x € 4,50         € 540,-

Examengeld en kosten prijzen             : 20 x € 10,-                           € 200,-

(20 kinderen)                                                                                    

Totaal                                                                                                € 740,-

Baten

Contributie jeugdlidmaatschap           : 20 x € 40,-                           800,-

Exploitatieresultaat                            :                                             € 140,- positief

Een eventueel negatief exploitatieresultaat wordt bij de FSB gedeclareerd. Ook voor dit plan geldt dat Chessity een goed hulpmiddel kan zijn.

Plan W.E.S.

Het organiseren van een jeugdtoernooi voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 die reeds kunnen schaken. Er wordt van 40 deelnemers uitgegaan.

Kosten

Zaalhuur                                             :                                                €  50,-

Prijzen, aandenken                            :                                                €100,-

Huur extra speelmateriaal                :                                                €  30,-

Consumptie deelnemers                   :                                                € 120,-

Totaal                                                                                                  € 300,-

Baten

Inschrijfgeld                                       : 40 x € 2,-                                 80,-

Exploitatieresultaat                         :                                                 € 220,- negatief

Het negatief exploitatieresultaat wordt bij de FSB gedeclareerd.

Plan Heerenveen (al uitgevoerd)

Opzetten of uitbouwen van jeugdafdeling; er is aan 15 leerlingen les gegeven.

Kosten

Trainershandleiding (Stap 1 t/m 4)                          :   4 x € 10,50              €   42,-
Werkboek (Stap 1 t/m 4 en de opstapjes 1 en 2)     :   6 x € 4,60                €   27,60
Chesstutorsoftware (stap 1t/m3)                              :   3 x € 20,-                €   60,-

15 sets ‘lichte’ schaakstukken                                   : 10 x € 15,-                € 150,-
Demonstratiebord incluis stukken                            :   1 x € 50,-                €   50,-
Totaal                                                                                                           € 329,60

Baten

Eigen bijdrage                                                                       : 15 x € 10,-                € 150,-

Exploitatieresultaat                                                                                      €  179,60 negatief

Het negatief exploitatieresultaat wordt bij de FSB gedeclareerd.