Het FSB-bestuur prijst zich gelukkig dat maar liefst 3 verenigingen bereid waren om eventueel het FK-snelschaakkampioenschap te organiseren. Uiteraard moest een keuze gemaakt worden, waarbij andere kandidaten in de volgende jaren aan de beurt kunnen komen, maar voor dit bondsjaar zal Sneek de organisatie op zich nemen. Zaterdag 13 mei 2017 is hiervoor gereserveerd. Nadere mededelingen volgen te zijner tijd.

klik hier voor de laatste editie