Update: korte samenvatting  van de samenkomst (klik hier voor de foto's)

Deze vergadering werd, net als altijd, goed bezocht door de afgevaardigden van de FSB clubs. 
Na een minuut stilte voor de ons ontvallen leden en enkele vragen om correcties in de notulen van vorig seizoen, werden de financiën en de begroting goedgekeurd. Nadat Peter Brouwer de prijzen (digitale klokken) had uitgereikt aan de afgevaardigden van de winnende teams was er een korte pauze.

Bij het punt bestuursverkiezing stelden 5 bestuursleden hun functie ter beschikking. Twee van hen waren niet aanwezig, Harm-Jan Dijkstra was al in maart gestopt uit onvrede over het functioneren van het bestuur en ook Bauke Vroom was er niet.

Op verzoek van afgevaardigde Adri Raap van NEO werden de anderen, Dik Kruithof, Joe Hania en Sicco Elsinga een decoratie opgespeld als erelid door hun indrukwekkende staat van dienst.

De aangebleven Peter Brouwer en Eeltsje Boomsma kregen een bloemetje van hun scheidende  voorzitter Dik, zij functioneerden wel als vanouds het afgelopen seizoen.

Onder goedkeurend applaus van de vergadering droeg Dik de voorzittershamer over aan zijn clubgenoot Auke vander Heide. Dat applaus kreeg ook Willem Kuiper uit Franeker die bereid was toe te treden tot het bestuur. Nadat  Auke meedeelde dat hij zal trachten enkele personen te benaderen om alle functie's te bezetten sloot hij de vergadering.

Mijn vrouw schrok er van dat ik voor tienen alweer thuis was (in Witmarsum).De algemene ledenvergadering is op 21-september in zaal Priyas te Leeuwarden aan het kalverdijkje in Leeuwarden. Aanvang 19:30 uur.

 

Behalve competitieleider Peter Brouwer hebben alle bestuursleden aangegeven dat ze vervangen willen (moeten) worden. Secretaris HarmJan Dijkstra legde zijn functie al neer in maart

Voorzitter (en waarnemend secretaris) Dik Kruithof  heeft inmiddels Auke vd Heide uit Leeuwarden en Willem Kuiper uit Franeker bereid gevonden toe te treden tot het bestuur

Het FSB-bestuur vergaderde donderdag 8 september bij Dik Kruithof  
De stukken zijn 9 dagen voor de vergadering geupload naar deze website.
Acht dagen voor de vergadering is het Financiele verslag vernieuwd.
Éen dag voor de vergadering is het jeugdverslag nog toegevoegd aan de stukken.

Klik hier voor de stukken

De stukken zitten in een zipfile verpakt die standaard door uw besturingssysteem wordt geopend als u er op klikt of dubbelklikt.
Hebt u desondanks nog problemen stuur dan een mail aan eeltsje@gmail.com