Het is niet onwaarschijnlijk dat de proef met gescheiden competities "Nationaal " en "Regionaal" van start gaat met ingang van het seizoen 2018-2019. We zullen in dat geval tijdig voorstellen doen over de FSB-competitie in die nieuwe situatie zodat de leden kunnen meedenken.

Maar eerst krijgen we nog een "klassiek" seizoen 2017-2018. Zoals al eerder aangekondigd zal het streven naar zoveel mogelijk klassen van 8 teams weer een stap dichterbij komen met opnieuw een versterkte promotie vanuit de 2e klassen naar de 1e klassen. Omdat er nu nog 3 1e-klasse-teams missen betekent dat niet alleen promotie van de nummers 2 van de 2e klassen, maar ook nog promotie van de beste nummer 3. Er blijven dan 5 teams over, die samen met de 2 degradanten uit de klassen 1 één klasse 2 vormen (eventueel aangevuld met nieuwe teams, want er is vrije inschrijving). Uiteraard zal eerst aan de 3 extra promovendi gevraagd worden of ze het wel willen. Ook zal op tijd de garantie worden gevraagd aan alle 1e-klassers dat ze deelnemen - om niet weer voor verrassingen te komen staan.