Het bestuur van de FSB heeft Bas van der Zwaag bereid gevonden Secretaris van de FSB te willen worden. In de eerstvolgende ledenvergadering zal hij voorgedragen worden als nieuw bestuurslid, maar van de ledenvergadering op 28 september heeft het bestuur de mogelijkheid gekregen nieuwe bestuursleden voorlopig in functie te laten treden. Wij zijn als bestuur heel blij met het besluit van Bas.

We wensen hem veel succes als bestuurslid van de FSB.

Namens het bestuur van de FSB, Auke van der Heide (voorzitter)