Omdat ik spijtig genoeg de AVL van vorig jaar vanwege ziekte aan mij voorbij moest laten gaan was ik vastbesloten nu wel te gaan vergezeld van mijn clubgenoten Piet Sikma en Gerrit Stornebrink. Normaliter is het geen punt en kun je na afloop wel de notulen lezen maar als dat niet meer gedaan wordt is het naderhand giswerk wat er is besloten.  

Het bleek dat er nog steeds geen animo was voor de functie van secretaris hoezeer Auke vander Heide het nut hiervan benadrukte. Op zijn vraag of iemand van de aanwezigen zou willen notuleren bood Gerben vd Heide van Schaakwoude aan dit te willen doen. Voor de functie van competitieleider is er wel iemand gevonden die het klusje al volledig onder de knie heeft. Het is Henk van Dijk uit Steenwijk en ik ben zeer verguld met het enthousiasme waarmee hij de dingen nu al aanpakt. Zijn mailadres is competitieleider@frieseschaakbond.nl . Er is overigens ook een kandidaat voor het jeugdleiderschap. Het betreft Jos Boers uit Dokkum en jeugdleider bij Schaakwoude. Persoonlijk lijkt mij dat een heel geschikte kandidaat en ik hoop dat hij deze functie aanvaard.

De vergadering verliep lekker soepel en snel op één punt na, het idee van de competitieleiders van de regionale bonden om een 4e klasse KNSB in te voeren. Daar werd uitvoerig over gediscussieerd, zelf ik schreef daar al in april van dit jaar een stukje over maar dat heeft kennelijk niemand gelezen. Het is dan ook geen geheim dat de bestuursleden van de clubs nauwelijks op de FSB site kijken behalve als het hun eigen toernooi of activiteit betreft.

Klik hier voor de (gecorrigeerde) stukken van deze vergadering nu ook met jaarverslag van de secretaris