Op 1-augustus is uw rating bijgewerkt, er zijn 4 ratingupdates per jaar, 1-feb, 1-mei, 1-augustus en 1 nov.


Eeltsje kwam bij de update van mei tot ontdekking  dat hij het FK 60+ niet had ingezonden. Dat is inmiddels wel gebeurd en ook verwerkt. Helaas is de laatste ronde van dit FK niet meegezonden. Douwe vd Meulen attendeerde mij hier onmiddelijk op. klik hier

Dat is een slordigheid bij de bediening van Swissmaster die wordt gemaakt doordat je bij een zevenrondig toernooi bij het genereren van een fide rapport 8 ronden moet aanklikken. 

De laatste ronde is inmiddels opgestuurd naar de ratingcommissaris en zal worden verwerkt in de november update

Is uw rating ook niet bijgewerkt? Vraag dan aan uw competitieleider of het is opgestuurd