Op donderdag 8 september j.l. is oud voorzitter van Schaakwoude, de heer Germ Westra, na een kortstondig ziekbed, op 68 jarige leeftijd overleden. Vanaf 1998 tot 2008 is hij voorzitter geweest van deze vereniging en onder zijn leiding is GM Sipke Ernst benoemd tot erelid van Schaakwoude. In die 10 jaar heeft hij de promotie van het 1e team naar de KNSB meegemaakt en zag hij het ledental groeien. Hij was de laatste jaren fotograaf bij de gemeente Dantumadeel en had het schaken op een laag pitje gezet. Hij was de grote stimulator achter het 25 jarig jubileum boek van Schaakwoude en heeft heel wat werk verzet om een mooi naslagwerk te fabriceren. Op de ledenvergadering van Schaakwoude is er stil gestaan bij zijn overlijden middels een minuut stilte en hij zal gemist worden, in alle geledingen van de vereniging. We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe komende tijd.