Via de mail ontving ik van FSB secretaris Willem Kuiper de stukken van deze vergadering

U kunt het hier vinden en dan lezen of downloaden en printen

Geachte dames en heren, beste schaakvrienden,
 
Het FSB-bestuur nodigt alle leden van de FSB uit voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 16 september a.s. om 19.45 uur in zalencentrum PriYas te Leeuwarden. In het bijzonder ook onze ereleden worden van harte uitgenodigd.
Daarnaast is deze uitnodiging ook gericht aan (het bestuur van) de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
 
In de bijlage vindt u de officiƫle uitnodiging met agenda en de overige stukken voor de vergadering.
Alle stukken zijn beschikbaar in pdf, de meeste daarnaast tevens in Word (doc + docx).
 
We hopen op een grote opkomst en vooral veel enthousiasme.
 
Met vriendelijke groet,
namens het FSB-bestuur,
Willem Kuiper, secretaris.