Foto's van Michiel Takkebos foto's van Wytze  uitslagen

 

 

 

Al jaren is het FK voor jeugdclubteams vooral een tweegevecht tussen de teams van S.C.Sneek en van de J.S.C.Opsterland en ook dit jaar was dat beeld niet anders. Toch bracht ook SV De Deelen i.o., een samenwerkingsverband van Mid Fryslân en S.C.Heerenveen, net als  Philidor , drie teams achter de tafels. In totaal waren 18 teams op het FK afgekomen. Helaas laten de andere Friese schaakverenigingen het al enige tijd afweten.
Slaagden vorig jaar de D’s van Opsterland erin hun concurrenten uit Sneek af te troeven, dit keer toonden de Snekers zich weer eens oppermachtig door in alle categorieën beslag te leggen op het kampioenschap. Daarvoor moesten ze in de D-klasse overigens in de laatste ronde van het toen nog leidende Opsterland winnen en dat deden ze dan ook met duidelijke cijfers: 3½-½. En ook bij de C’s bleef het tot aan de laatste ronde spannend.

In de A/B-categorie waren de vier spelers van Sneek 1 veel te sterk voor de concurrentie. Alle wedstrijden werden met het maximale verschil gewonnen, alleen Erwin Koning wist aan het eerste bord van De Deelen Jouke Bakker te verslaan. Selwin Keuning, Sylvia Fluit en Abe Algra scoorden allen 5 uit 5.
Verrassend was de tweede plaats voor De Deelen, dat de Opsterlanders in de onderlinge ontmoeting wist te verslaan. De andere teams speelden geen rol van betekenis. Femke Koning van De Deelen deed het aan bord 3 met 4 uit 5 bijzonder goed.
Sneek 3 verscheen slechts met drie spelers.

Categorie A/B uitslagen in Winstand


In categorie C  moest de wedstrijd Sneek - Opsterland 1 in de laatste ronde beslissen over het kampioenschap. Sneek (Alec Sealy, Sake Algra, Siem Piersma en Dylan Sealy) had het eerste duel met 2½-1½ gewonnen en had dus aan een gelijkspel genoeg. Het werd uiteindelijk 4-0 voor de Snekers, maar een gelopen koers was het bepaald niet.
De familie Sealy deed het geweldig: de Friese jeugdkampioen Alec  scoorde aan het eerste bord 6 uit 6, evenals zijn broer Dylan aan bord 4.
Bij Opsterland bracht Ruurd de Jong 5 uit 6 in.

Categorie C uitslagen in winstand

 

Zoals hierboven al beschreven konden de vijf Snekers in de D-klasse (Marrit Adema, Lukas van Ruiten, Otte Akkerman, Thomas van Ruiten en Wytse Tjalsma) pas in de laatste ronde orde op zaken stellen door het dan nog leidende Opsterland 1 te verslaan.  Lukas van Ruiten (5 uit 5), Otte Akkerman (4 uit 4) en Wytse Tjalsma (3 uit 3) wonnen alles.


Categorie D uitslagen in winstand

Categorie E uitslagen in Winstand


In de categorie E hadden de viertallen van Sneek en Opsterland het rijk alleen. Dat betekende dat zij elkaar 8 keer moesten bestrijden, waarbij elke Sneker twee keer tegen elke speler van Opsterland uitkwam. Sneek (Wisse Piersma, Jorn Bonnema, Nemo Ding en Hidde Krol) toonde zich duidelijk de sterkste door 4 keer te winnen en ook 4 keer gelijk te spelen.  Einduitslag in matchpunten dus 12-4. In bordpunten 18-13½.Opmerkelijk hier was de prestatie van de pas 7-jarige Melle Dijkstra van Opsterland, die alle Snekers twee keer te slim af was. Maar zijn teamgenoten Jelle Swierstra, Brent Westerhuis en Yara Aal waren minder goed opgewassen tegen het Sneker schaakgeweld. Bij de Snekers droeg  Nemo Ding met 6 uit 8 het meest bij aan de eindoverwinning.

Zoals altijd een geslaagd toernooi.


FRIES KAMPIOENSCHAP JEUGDCLUBTEAMS  2014/2015   

Net als beide voorafgaande jaren organiseert de Koninklijke Schaakclub “Philidor 1847” het traditionele Fries Kampioenschap voor jeugdclubteams. Zaterdag 14 maart 2015 is het zover.  

PLAATS: Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje77c, 8924 JJ  Leeuwarden. (Tel.058-2677915) 
AANVANG: 13.00 uur
Prijsuitreiking:  ca. 17.15 uur
Er wordt gespeeld volgens de KNSB-richtlijnen in 4 leeftijdsgroepen, nl. de categorieën AB, C, D en E.  

Categorie AB   : geboren in 1995 t/m 2000 (of later)
Categorie C      : geboren in 2001 en 2002 (of later)
Categorie D      : geboren in 2003 en 2004 (of later)
Categorie E      : geboren in 2005 en latere jaren 

Een team bestaat uit 4 schakers/schaaksters. Er wordt verwacht dat de teams naar sterkte worden opgesteld. Reservespelers/speelsters vallen in aan het 4e  bord. De overige teamleden schuiven dan een bord op.  

Volgens de richtlijnen van KNSB en FSB dienen de teamspelers in alle categorieën lid te zijn van de betreffende schaakvereniging en van de FSB/KNSB.  

AANMELDEN: uiterlijk 9 maart 2015 via bijgevoegd formulier, dat volledig moet worden ingevuld, Inleveren bij ondergetekende, het liefst via e-mail naar e.scholl@chello.nl,  eventueel schriftelijk naar E.C. Scholl, Tylkedam 33, 8918 LW Leeuwarden.

Voor een goed verloop van de organisatie van de kampioenschappen wordt u vriendelijk verzocht de formulieren tijdig in te zenden. 

Mochten er zich nadien onverhoopt toch nog mutaties voordoen, dan verzoek ik u deze uiterlijk drie dagen voor de wedstrijddatum aan mij door te geven. De inleg bedraagt voor het eerste team € 12,--, voor het tweede team € 10,-- en voor alle volgende teams  € 8,--.Het inleggeld dient te worden voldaan bij binnenkomst op 14 maart. U ontvangt zo spoedig mogelijk na 9 maart a.s. een overzicht van wedstrijden, speeltijden etc.
Voor eventuele nadere informatie kunt u mij telefonisch bereiken onder het nummer 058-2137769.of 06-42845560.  

 Met vriendelijke schaakgroet, 

Eddie Scholl,

Secretaris Kon. Schaakclub “Philidor 1847”