Tot nu toe had alleen Heerenveen zich bereid verklaard om de gezamenlijke slotronde (van de Promotie'en de eerste klasse) te willen organiseren. Tot 29 november konden zich ook andere gegadigden zich nog kandidaat stellen. Die deadline is inmiddels verstreken