Aan de wedstrijdleiders en de teamleiders FSB competitie.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De Arbiters Commissie van de FIDE heeft een wijziging aangebracht in artikel 11.3 van de Regels voor het Schaakspel.

Deze wijziging is nog niet bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de FIDE.

De Arbiters Commissie verzoekt deze regel vanaf 1 oktober 2014 al wel toe te passen.

 

Vanwege deze wijziging heeft de competitieleider van de KNSB een richtlijn geschreven voor de KNSB competitie.

Dit alles kunt u hier terugvinden: http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2014-2015/nieuws/wijziging-regels-omtrent-mobiele-apparatuur

 

Voor de FSB-competitie neem ik de richtlijn over, met slechts wijzigingen in de artikelnummers

 

FSB-Competitiereglement

Richtlijn artikel 16.4

Richtlijn bij artikel 16.4 van het FSB-competitiereglement over de mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen.

Zowel in de FIDE-regels die vanaf 1 juli 2014 van kracht zijn, als in de wijziging die per 1 oktober 2014 in zou moeten gaan, als deze door de FIDE General Assembly 2014 is goedgekeurd, zegt artikel 11.3.b dat de straf bij meegenomen apparatuur (of apparatuur die je bij je draagt) die uit staat verlies van de partij is, maar dat het wedstrijdreglement een minder zware straf mag opleggen.

Dat gebeurt in het FSB-competitiereglement in artikel 16.4: de straf bij apparatuur die uit staat is geen nul, maar een waarschuwing. Volgens artikel 12.9 van de FIDE-Regels is dat de lichtste straf. Ook als bij een speler vaker wordt geconstateerd dat deze in het spelersgebied apparatuur bij zich heeft die uit staat, moet het bij een waarschuwing blijven.

Alleen als een speler betrapt wordt met een telefoon of een ander elektronisch communicatiemiddel dat aan staat verliest de betreffende speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

Wel wordt iedere betrokkene geadviseerd om zo weinig mogelijk apparatuur bij zich te hebben, meegenomen apparatuur eventueel in bewaring te geven, maar in elk geval uit te schakelen.

 

 

Met vriendelijke groet,
FRIESE SCHAAKBOND

 

Peter de Jong,
Competitieleider