Woendagavond 1-okt werd de jaarlijkse FSB vergadering gehouden, zodra de redactie de notulen krijgt worden die gepubliceerd

 het fsb bestuur vlnr; Siebolt penningmeester, Willem  secretaris, Auke voorzitter, Peter, Competitieleider en Wouter, jeugdzaken
 
Henk van Wilgenburg benoemd tot erelid