JSC Opsterland is ooit opgericht op initiatief van Sem en Dan Brandenburg en een bestuurslid van S.C. Bakkeveen.
Het is een administratieve club met alleen jeugdleden, die ook al lid zijn van bestaande clubs in Opsterland.
Ze heeft geen vaste speelavond, noch eigen clublocatie.
Doel is: “De beoefening van de schaaksport te stimuleren bij de jeugd van Opsterland e.o.
en in wedstrijdverband in en buiten Friesland de jeugd van bestaande schaakclubs in Opsterland te vertegenwoordigen.
Door het bundelen van activiteiten beogen we elkaar te versterken”
Een hele mond vol, in de praktijk houdt dit in:
    -Schakers van Gorredijk en Bakkeveen (de laatste jaren is dit helaas maar één, Jorn Brouwer),
doen aan Provinciale en landelijke clubteamwedstrijden mee onder de naam JSC Opsterland.
    -JSC O. organiseert maandelijks de z.g. Centrale Competitie, bedoeld voor alle jeugd uit Opsterland e.o., die graag wil schaken.
Hieraan doen/deden ook schoolschakers mee en sinds 2 jaar een zestal leden van Mid-Fryslân.
    -JSC O. organiseert extra training voor talentvolle schakers, meestal gegeven door Migchiel, maar in het verleden ook wel door Rik, Daan, Jippe en Cor.
    -JSC O. organiseert elk jaar, met hulp van Wim Visser, een individueel kampioenschap voor basisschoolleerlingen uit Opsterland e.o.
 
Omdat JSC O. alleen maar dubbelleden heeft, int ze geen contributie.
In het verleden kreeg ze subsidie van de gemeente, maar sinds dat wegviel, wordt de kas o.a. gevuld door (schaak-)koekjes acties.
Nieuwe leden van S.V. Gorredijk meld ik tegelijk ook aan als dubbellid van JSC O.; dat zijn er nu ong. 35.
 
Bestuurlijk wordt JSC O. door mij geleid, ondersteund door de voorz. en de penningm. van S.V. Gorredijk.
Inbreng en ondersteuning van S.C. Bakkeveen is er al jaren niet meer.
 
Oant safier,
Johan