Nagenoeg gedurende het gehele seizoen zijn de uitslagen in de FSB competitie met vertragingen gepubliceerd. Verantwoordelijk voor deze uitslagen is wedstrijdleider Peter de Jong die vanaf begin dit seizoen deze functie overnam van Peter Brouwer.

Bij Brouwer kon men er op rekenen dat de uitslagen, die bijvoorbeeld op maandagavond waren gespeeld en meteen na afloop waren gemaild naar hem, dinsdagmorgen voor 8 uur op Internet stonden.

De Jong doet dat niet, hij wacht soms wel eens een paar weken. Het FSB bestuur (Auke van der Heide) weet er van maar vond hiervoor nog geen oplossing. Uiteindelijk worden de uitslagen en standen ook wel gepubliceerd maar het ontbreken van actuele uitslagen wordt door de lezers ervaren als een ergerlijk gemis en het bezoeken van de website is er enorm door gedaald.

En als gevolg daarvan wordt het overige nieuws dat op de FSB site staat ook minder gelezen

Update
Als uit het bovenstaande de indruk is ontstaan dat hier een persoonlijke aanval op Peter de Jong is geopend, dat is beslist niet de bedoeling. Ik vind Peter daarvoor veel te aardig en weet ook dat hij zijn best doet voor de FSB maar dat zijn werk en gezin voorgaan. Maar om het weer leuk te maken moeten de uitslagen weer actueel worden en desnoods door iemand anders worden gepubliceerd. Als niemand van het bestuur zelf dit ambieert is er misschien een andere functionaris bereid om deze assistentie te verlenen, desnoods vragen we dit ook aan Fons van Hamond, die ook de GP indeling al doet