Voorronden schoolschaak 2014

Vorig jaar werd er nog gesproken over een schoolschaak epidemie in Boarnsterhim en was er een begin gemaakt de besmetting over te brengen naar Heerenveen.  Nu Boarnsterhim in 2014 officieel is opgeheven, en Akkrum en omstreken is ondergebracht in de gemeente Heerenveen, is het schoolschaak virus ook officieel verspreid binnen de hele gemeente Heerenveen. Dat bleek wel weer bij de voorrondes voor het Fries Kampioenschap school schaken in de nieuwe schaakregio Heerenveen.Lees hier verder bij Mid-Fryslan en hier bij Heerenveen