Eddie Scholl boekstaaft jongste historie van “de Koninklijke”

De geschreven Friese schaakhistorie is weer een deeltje rijker. Dit weekend werd namelijk   “Ouder dan 150 jaar, de geschiedenis van de Koninklijke Schaakclub ‘Philidor 1847’ vanaf 1997” gepresenteerd. Sinds de jubileumviering in 1997 hebben er al weer zoveel noemenswaardige gebeurtenissen plaatsgevonden bij de grootste Friese schaakclub, dat het Philidorbestuur zijn secretaris, Eddie Scholl, vroeg om een en ander in boekvorm vast te leggen. Het resultaat is een overzichtelijk werk waarin de belangrijkste aspecten van het clubleven de revue passeren. Er zijn hoofdstukken gewijd aan: de viering van het 150-jarige bestaan, het bestuur en de leden, de interne competities, de prestaties van Philidor 1 en de andere teams, de Waling Dijkstra toernooien en de jeugdafdeling.

Eddie Scholl – die Philidor natuurlijk kent als geen ander - beschrijft het clubleven met een ‘reële pen’.  De conflicten die er waren rond de jubileumviering en rond Yge Visser worden  over het voetlicht gebracht en ook de teloorgang van Philidor als hoofdklasser wordt onder de loep genomen. Reeds in zijn inleiding stelt Scholl dat het schaakleven het  in de beschreven periode niet gemakkelijk heeft gehad. “Door maatschappelijke ontwikkelingen is de neiging om zich voor een partijtje schaak wekelijks naar een schaakclub te vervoegen, zwakker geworden. In het bijzonder in de leeftijdcategorie 20-50 komt Philidor leden tekort.”  Niettemin noemt Scholl zijn Philidor nog altijd springelevend en toonaangevend in Friesland en landelijk vooraanstaand.

In een tijd waarin digitale geheugens steeds makkelijker zoekraken, vormt het boekje een plezierig geheugensteuntje dat navolging verdient bij andere clubs. (Van een Friese vereniging is bekend dat gewerkt wordt aan een jubileumuitgave. Jan Hibma is bezig met het vastleggen van de geschiedenis van Emanuel Lasker. Zondag vergewiste hij zich van de medewerking van Lex Jongsma. De Bloemendaler gaat herinneringen ophalen aan dokter Hoitsma. Dat wordt dus vast ook een leuk boek.) hjd