Bondsraad stemt in met wijziging structuur KNSB

De bondsraad – in vergadering bijeen op 8 juni 2024- heeft ingestemd met het wijzigen van de structuur van de KNSB. Daarmee hief de bondsraad in feite zichzelf op. Voor de bondsraad in de plaats komt namelijk een uit 26 mensen bestaande ledenraad die de voorstellen van het KNSB-bestuur gaat beoordelen. Al met al een historisch besluit want de ‘oude bondsstructuur’ werd ergens in de dertiger jaren van de vorige eeuw ingesteld. Het is de bedoeling dat de bondsraad nog een keer in de oude samenstelling bijeenkomt en wel in december 2024 om de ledenraad te installeren. Lees hier het hele document van HarmJan Dijkstra

Klik hier voor het jaarverslag van de KNSB  |     document van HJD in PDF zodat u het kunt lezen in de browser