Inschrijven | Deelnemers |  Flyer | Editie 2023 | indeelprogramma |

Laatste nieuws
Er zijn 18 inschrijvingen waarvan er inmiddels alweer één afmelding (de H pupil Zeng) is. Er is ook een inschrijving van iemand die (nog) geen lid is van een Friese club.  Bart Lemstra en Jan Hibma zijn van plan ook mee te doen, ze hebben zich alleen nog niet ingeschreven. De inschrijving sluit over 9 dagen. Siep Postma is net als vorig jaar de indeler en doet dat met Sevilla. Het tempo is hetzelfde als vorig jaar 15+5. En bij een onreglementaire zet kan de tegenstander de winst claimen. De winnaar meldt de uitslag meteen na het beeindigen aan indeler Siep.

 leandro2

 Leandro Slagboom uit Leeuwarden is de regerend kampioen en hij gaat zijn titel verdedigen 

fkrapid 2