De FSB kreeg vorige maand bericht van Tresoar dat het aldaar geplande FK viertallen op 16 maart bij hun geen doorgang kon vinden. Schaakclub Westergoo is bereid gevonden dit FK op dezelfde dag te organseren met die verstande dat het nu in Bolsward wordt gehouden. Er is wel gesleuteld aan het speeltempo van 20 min naar 10+5, waaruit volgt dat het de helft korter duurt dan de voorgaande edities. Klik hier voor de webpagina aangemaakt door HarmJan Dijkstra en de teams kunnen zich reeds inschrijven via een online formulier

Aankondiging | inschrijfformulier | deelnemers