SCHAAKBORDEN EN -STUKKEN BESCHIKBAAR VOOR SCHOLEN
Geachte voorzitters en secretarissen van bij de FSB aangesloten verenigingen. U heeft het inmiddels ongetwijfeld op de site van de KNSB gelezen. In het kader van het jubileum van de KNSB en DGT zijn er maar liefst 1500 schaakborden en -stukken beschikbaar gesteld voor scholen. Voor de FSB betekent dit dat er 8 zogenaamde Club Packs te verdelen zijn. Een Club Pack bestaat uit 10 kartonnen schaakborden en 10 verzwaarde schaakstukken van kunststof. De FSB is niet aan regels gebonden wat betreft het verdelen van de Club Packs onder scholen. Voor details wordt verwezen naar de KNSB-website. In principe komt het er op neer dat er 8 scholen kans maken op een Club Pack. We adviseren jullie dan ook scholen in jullie schaakregio te wijzen op dit initiatief.
Kans maken op een Club Pack kan door een mail te sturen naar j.hibma6@upcmail.nl. Op basis van het aantal aanmeldingen -dat ongetwijfeld het aantal van 8 Club Packs zal overstijgen- wordt er op 1 december geloot. Mogelijk dat we een “geleide” loting toepassen als we vinden dat er een school in een onontgonnen gebied zit, of juist erg actief is. Aanmelden kan tot en met dinsdag 28
november.
Het FSB-bestuur.

Op de KNSB site staat de tractatie van DGT Klik hier voor details