Op eerste kerstdag overleed in Leeuwarden Johann Sebastiaan Grüschke.
 
Gruschke kreeg het schaakspel met de paplepel ingegoten maar hij had ook belangstelling voor andere spellen waaronder het Frysk dammen. Voor beide disciplines maakte hij zich verdienstelijk door redactiewerk te verrichten voor de bondsbladen. Zo was hij enige tijd redacteur van Fries Schaaknieuws, destijds een analoog blaadje dat een keer of vier per jaar verscheen.
 
Meer dan naar de berichtgeving over actuele wedstrijden, ging zijn aandacht uit naar de historie van het spel. Door bronnenonderzoek e.d. kwam hij veel aan de weet over de geschiedenis van het schaken en wist daar, althans voor de liefhebbers, boeiend over te vertellen.
 
Toen in 2006 schaaksociëteit de Raadsheer in Sneek werd opgericht was hij snel van de partij en verzorgde menig interessante lezing. Over zijn vader bijvoorbeeld die in WO II in Kamp Amersfoort zat opgesloten en die daar ondanks de geldende verboden gewoon met zelf vervaardigde stukken op een geblokte handdoek door bleef schaken.
 
Ook de interessante levensloop van Roelof Heeren heeft hij aan de vergetelheid ontrukt. Zelfs verscheen van zijn hand ooit een klein dichtbundeltje over schaken.
 
De laatste jaren kampte Han met gezondheidsproblemen. Hij is 88 jaar geworden. Zijn nabestaanden wensen wij sterkte met dit verlies.